Bu kitapta araştırmacı tarafından, Türk Ceza Kanunu'nun 102., 103., 104. ve 105. maddelerinde zikredilen cinsel dokunulmazlığa karşı suçların faillerinin medyada ne şekilde temsil edildiğine ilişkin ampirik bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı cinsel dokunulmazlığa karşı suç faillerinin Türk medyasında ne şekilde temsil edildiğini tespit ve analiz etmektir. Okumakta olduğunuz kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından kriminolojinin tarihsel gelişimi incelenerek; kriminolojide ortaya atılan suç teorileri arasından araştırma konusu bakımından önemli olduğu düşünülen damgalama teorisi ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Damgalama teorisinde ortaya konulan faile ilişkin hususlar, özellikle çalışmanın konusu olan cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve medya bakımından ele alınmıştır. İkinci bölümde araştırmacı tarafından öncelikle Türk Ceza Kanunu'nun cinsel dokunulmazlığa karşı suçları düzenleyen ilgili maddeleri araştırmacı tarafından açıklanarak; araştırma konusunun çerçevesi çizilmiştir. Ardından cinsel suçların medyada temsiline ilişkin Türk ve yabancı literatürde yapılan araştırmalar ve nihayetinde bu araştırmalarda test edilen hipotezler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise tasarlanan ampirik araştırmanın kapsamı, yöntemi, sınırlılıkları, evreni ve yöntemi açıklanarak araştırmacı tarafından veri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler suç biliminde araştırma yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş; bulgular yorumlanarak okuyucu ile paylaşılmıştır. Tamamlanan ve okuyucuya sunulan bu çalışma, cinsel dokunulmazlığa karşı suç faillerinin Türk medyasında görünümünü ele alan kriminoloji alanında Türkiye'de yapılmış ilk akademik çalışmadır.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789750270741
Yayın Tarihi :2021-09-14
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :144
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : İrem Şanlı
İlgili Eserler