Günümüzde en fazla akdedilen sözleşme türlerinden biri olan kira sözleşmeleri ile ilgili uygulamada en fazla karşılaşılan sorun, sona erme halleri ile ilgilidir. Bu nedenle bu sorunları derinlemesine irdeleyebilmek ve ayrıca akademik anlamda sorulara yanıt bulabilmek amacıyla çalışma konusu olarak TBK'ya göre kira sözleşmesinin sona erme nedenleri seçilmiştir. Çalışmada genel hatları ile akademik açıklamalara ve bunlara ilişkin Yargıtay görüşünü yansıtan bir kısım emsal kararlara da yer verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde; TBK'daki yeni düzenlemeler uyarınca kira sözleşmesinin tanımı, unsurları, tarafları, süresi, hukuki niteliği, şekli ve tarafların genel olarak hak ve borçları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; TBK'ya göre kira sözleşmesinin sona erme nedenleri üzerinde durulmuştur. Bu bölümde TBK'daki sıraya uygun olarak önce genel hükümlere tabi kira sözleşmesinin sona erme nedenleri irdelenmiş, genel hükümlere tabi kira sözleşmesinin sona erme nedenleri de kendi içinde olağan ve olağanüstü sona erme nedenleri olarak tasnif edilmiştir. Aynı bölümde konut ve çatılı işyeri kirasının sona erme nedenleri de incelenmiş, bu nedenler bildirim ve dava yoluyla sona erme olarak tasnif edilmek suretiyle açıklanmıştır. Ayrıca ürün kirasının sona erme nedenlerine de genel olarak değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise; kira sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları açıklanmış, kiracının iade borcunun kapsamı, ifa zamanı, ifa şekli ve bu borca aykırı davranışın sonuçları üzerinde durulmuştur.

Devamı
Format :Kitap
Barkod :9789750270482
Yayın Tarihi :2021-09-14
Baskı Sayısı :1.Baskı
Sayfa Sayısı :192
Kapak :Karton
Kağıt :Kitap kağıdı
Boyut :160 X 240
Emeği Geçenler :
Yazar   : Burcu Sırataş
İlgili Eserler